Cech stolarzy

Swarz臋dz uzyska艂 prawa miejskie w roku 1638. Jednak dzi臋ki korzystnemu po艂o偶eniu na szlaku handlowym 艂膮cz膮cym Pozna艅 z Mazowszem, Swarz臋dz jako osada znany by艂 ju偶 w XIV w.聽 W roku 1798 Swarz臋dz zamieszkiwa艂o 448 rzemie艣lnik贸w, w艣r贸d kt贸rych by艂o 70 sukiennik贸w, 36 p艂贸ciennik贸w oraz 3 producent贸w wyrob贸w tytoniowych. Akta miasta nie wspominaj膮 jednak o stolarzach, tokarzach, rze藕biarzach czy stalmachach. W Archiwum Pa艅stwowym w Poznaniu w zbiorze 鈥濩echy miasta Swarz臋dz鈥 sygn.8 odnale艣膰 mo偶na zapis z 1846 roku m贸wi膮cy 偶e 鈥濿艂adze Cechu Tokarzy w Swarz臋dzu po艣wiadczaj膮 Teofilowi Turkowskiemu wyuczenie si臋 u mistrza Micha艂a Ruttinga w okresie od 艣w. Jana 1843 do 艣w. Jana 1846 zawodu tokarskiego i uzyskanie w tym czasie kwalifikacji czeladnika. 24 sierpnia 1846 r. Schwarsenz鈥 (papier piecz臋膰 wyci艣ni臋ta). Jest to pierwszy trwa艂y dokument potwierdzaj膮cy dzia艂anie Cechu Tokarzy w Swarz臋dzu.

Produkty stolarzy swarz臋dzkich prezentowano ju偶 podczas pierwszej Polskiej Wystawy Przemys艂owej w 1908 roku.

W okresie mi臋dzywojennym w艂adze cechu stolarzy pozna艅skich wielokrotnie naciska艂y na w艂adze samorz膮dowe i pa艅stwowe, aby poprawi艂y sytuacj臋 ekonomiczn膮 stolarstwa. Inicjatyw tych by艂o bardzo wiele tak, 偶e Izba Rzemie艣lnicza w swym sprawozdaniu za rok 1936 wyrazi艂a uznanie dla stolarzy meblowych, kt贸rzy czynili wiele wysi艂ku w kierunku znalezienia klienta wystawiaj膮c swe wyroby na wystawach i targach w Poznaniu. W ko艅cu 1937 roku Wojciech Maciejewski, cz艂onek w艂adz cechu stolarzy, wraz z Lucjanem 艁anieckim ze Swarz臋dza wys艂ali meble do Turcji. W艂adze pa艅stwowe chc膮c zach臋ci膰 do eksportu mebli dofinansowa艂y ich w wysoko艣ci 30% warto艣ci towaru. W kolejnym 1938 roku stolarze z Poznania i Swarz臋dza otrzymali zaproszenie do wzi臋cia udzia艂u w Wystawie 艢wiatowej w Nowym Jorku i wystawieniu tam w艂asnym produkt贸w. Propozycja by艂a niezwykle korzystna gdy偶 producent mia艂 pokry膰 jedynie koszty wysy艂ki towar贸w do portu w Gdyni.

W pierwszym dniu wojny, czyli w dniu 1 wrze艣nia 1939 r. w godzinach popo艂udniowych, podczas bombardowania zgin臋艂o 200 os贸b w tym 5 stolarzy. Nale偶y doda膰, 偶e wielu stolarzy z Poznania i Swarz臋dza zgin臋艂o w obozie Fortu VII, kt贸ry w 1944 przeniesiono, poniewa偶 Fort ten przekazano firmie Telefunken.

Po II wojnie 艣wiatowej przyst膮piono do kszta艂cenia zawodowego stolarzy w szko艂ach pa艅stwowych. Jednak umiej臋tno艣ci praktyczne zdobywane przez absolwent贸w tych szk贸艂 by艂y wysoce niedostateczne w stosunku do oczekiwa艅 mistrz贸w i warsztat贸w rzemie艣lniczych. Absolwenci zasadniczych szk贸艂 zawodowych z egzaminem kwalifikacyjnym zg艂aszali si臋 na praktyk臋 do mistrz贸w rzemie艣lniczych jednak po odbyciu nauki i uzyskaniu w warsztacie minimum umiej臋tno艣ci zawodowych zrywali oni umowy o nauk臋 przenosz膮c si臋 do sektora pa艅stwowego lub sp贸艂dzielczego. Kr贸tki czas praktycznej nauki zawodu w warsztatach rzemie艣lniczych (zwykle kilka miesi臋cy), nie dawa艂 mo偶liwo艣ci w艂a艣ciwego ukszta艂towania zawodowego uczni贸w. Wysokie sk艂adki na ubezpieczenia i niekorzystne przepisy podatkowe przyczyni艂y si臋 do wyra藕nego spadku liczby wykwalifikowanych stolarzy w latach 1951-1956.

Z ko艅cem 1956 roku, utworzono odr臋bne organizacje cechowe grupuj膮ce stolarzy. Przywr贸cono dzia艂alno艣膰 Cechu Stolarzy w Poznaniu i Cechu Stolarzy Swarz臋dzkich w Swarz臋dzu. Terytorialnie Cech Stolarzy w Poznaniu obejmowa艂 Pozna艅 i powiat pozna艅ski z wy艂膮czeniem Swarz臋dza. Zarz膮d komisaryczny Cechu w grudniu 1956 roku na walnym zgromadzeniu, zosta艂 zast膮piony zarz膮dem. Wkr贸tce Cech Stolarzy w Poznaniu zmieni艂 nazw臋 na Cech Rzemios艂 Drzewnych w Poznaniu.

Po drugiej wojnie 艣wiatowej w 1945 roku w Swarz臋dzu dzia艂a艂 Przymusowy Cech Stolarsko-rze藕biarsko-tokarski (Zarz膮d Miejski Swarz臋dz, Dzia艂 Og贸lno-administracyjny. Sygn. 28). Jadnak najsilniejsz膮 pozycj臋 meblarstwu swarz臋dzkiemu przynios艂y Swarz臋dzkie Fabryki Mebli.

Swarz臋dzkie Fabryki Mebli nale偶膮 do najbardziej znanych w Polsce i poza jej granicami, za艣 marka mebli swarz臋dzkich stanowi symbol polskiego meblarstwa. Bezpo艣rednim poprzednikiem prawnym Swarz臋dzkich Fabryk Mebli S.A. by艂o przedsi臋biorstwo pa艅stwowe Swarz臋dzkie Fabryki Mebli kt贸re powsta艂o w 1945 roku. W chwili utworzenia SFM S.A. w 1990 roku sp贸艂ka posiada艂a 8 zak艂ad贸w, w kt贸rych pracowa艂o oko艂o 3240 os贸b:

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr l w Swarz臋dzu produkuj膮cy meble tapicerowane i skrzyniowe,

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr 2 w Swarz臋dzu produkuj膮cy krzes艂a i 艂awki naro偶ne,

鈻÷犅 聽Zak艂ad Nr 3 w Kostrzyniu produkuj膮cy sto艂y i stoliki,

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr 4 w Poznaniu produkuj膮cy meble stylizowane,

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr 5 w Mosinie, produkuj膮cy meble: skrzyniowe, szkieletowe i tapicerowane, g艂贸wnie dla IKEA,

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr 6 w Ko艣cianie produkuj膮cy meble skrzyniowe i 艂awki naro偶ne,

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr 7 w Rawiczu produkuj膮cy meble skrzyniowe i 艂awki naro偶ne,

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr 8 w Gostyniu produkuj膮cy sypialnie i meble skrzyniowe.

W 1996 roku przeprowadzono gruntown膮 przebudow臋 Grupy Kapita艂owej SFM S.A.. W ci膮gu 1997 roku nast膮pi艂o po艂膮czenie kilku zak艂ad贸w produkcyjnych w taki spos贸b, 偶e w miejsce 8 dotychczasowych zak艂ad贸w utworzono 6 w tym:

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr l w Swarz臋dzu - sypialnie,

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr 2 w Kostrzynie - sto艂y i krzes艂a,

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr 3 w Mosinie - zestawy wypoczynkowe,

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr 4 w Ko艣cianie - zestawy jadalne,

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr 5 w Mosinie - meble foliowane,

鈻÷犅犅 Zak艂ad Nr 6 w Gostyniu - sypialnie.

W kwietniu 1998 roku Zarz膮d SFM S.A. podpisa艂 z wierzycielami finansowymi Aneks do Umowy Restrukturyzacyjnej, a聽 w lipcu 1998 roku, w porozumieniu z rad膮 nadzorcz膮, przyst膮pi艂 do z艂o偶enia w S膮dzie Rejonowym w Poznaniu, wniosku o otwarcie post臋powania uk艂adowego z wierzycielami.

W 1998 roku w ramach restrukturyzacji asortymentowej na koniec wrze艣nia Grup臋 Kapita艂ow膮 Swarz臋dz S.A. tworzy艂y: Swarz臋dzkie Fabryki Mebli S.A. z Central膮, dworna oddzia艂ami: w Swarz臋dzu i Mosinie oraz Zak艂ad Us艂ug Wn臋trzarskich wykonuj膮cy nietypowe meble na indywidualne zam贸wienia.

W 1999 roku zako艅czy艂y produkcj臋 zak艂ady w Swarz臋dzu (przy ul. Wrzesi艅skiej), w Rawiczu, Mosinie i Kostrzynie, a liczba pracownik贸w zmniejszy艂a si臋 do 899.

4 lipca 2000 roku zarejestrowana zosta艂a zmiana nazwy Swarz臋dzkich Fabryk Mebli S.A. na Swarz臋dz Meble S.A., kt贸ra z ko艅cem 2000 roku zaprzesta艂a dzia艂alno艣ci produkcyjnej i ograniczy艂a dzia艂alno艣膰 handlow膮.

Swarz臋dz Meble S.A. w lipcu 2001 roku sta艂a si臋 w艂a艣cicielem 72,59% kapita艂u zak艂adowego Bialskich Fabryk Mebli BIALFAM S.A. W lipcu 2001 Swarz臋dz Meble S.A. posiada艂 tak偶e ponad po艂ow臋 kapita艂u zak艂adowego JFM S.A..聽 Natomiast w czerwcu 2001 roku podpisa艂 umow臋 o nabyciu 67-100% udzia艂贸w w Zak艂adach Wytw贸rczych Mebli Artystycznych Mebli Henryk贸w Sp. z o.o.

W po艂owie 2002 roku wszystkie najwa偶niejsze podmioty z grupy kapita艂owej Swarz臋dz Meble S.A. z艂o偶y艂y jednak wnioski o otwarcie post臋powania uk艂adowego lub by艂y w trakcie takiego post臋powania.

W rezultacie licznych przekszta艂ce艅 na koniec stycznia 2004 roku struktura organizacyjna Grupy Swarz臋dz prezentowa艂a si臋 nast臋puj膮co:

鈻÷犅犅 podmiot dominuj膮cy - Swarz臋dz Meble S.A. oraz,

鈻÷犅犅 sp贸艂ki zale偶ne:

o聽聽聽 Swarz臋dz Market S.A.,

o聽聽聽 Gosty艅ska Fabryka Mebli Sp. z o.o.,

o聽聽聽 Ko艣cia艅ska Fabryka Mebli Sp. z o.o.,

o聽聽聽 Swarz臋dzka Fabryka Krzese艂 Sp. z o.o.,

o聽聽聽 Swarz臋dz Nieruchomo艣ci Sp. z o.o.

o聽聽聽 Jaroci艅skie Fabryki Mebli S.A.

Z Akt miasta Swarz臋dza, Powiatu Pozna艅skiego. sygn. 355, wynika, 偶e Cech Stolarski w Swarz臋dzu w roku 1930 liczy艂 56 cz艂onk贸w w tym 56 mistrz贸w, 300 czeladnik贸w i 500 uczni (terminator贸w). W tym czasie by艂 to najliczniejszy cech spo艣r贸d innych cech贸w w powiecie. W wykazie cech贸w z dnia 16 lutego 1931 istnieje ponad to zapis, 偶e dzia艂a艂 Cech Stolarsko-tokarski i Rze藕biarski, kt贸rego cechmistrzem by艂 Franciszek Suchocki mistrz stolarski (Piaski 9). 3 marca 1932 roku na posiedzeniu w/w cech ustali艂 utworzenie Wydzia艂u Czeladniczego. 17 listopada 1934 roku Swarz臋dzcy stolarze zorganizowali tak偶e pierwsze Targi Meblarskie.

O randze Swarz臋dza jako o艣rodka produkcji stolarskiej 艣wiadczy tak偶e fakt, 偶e specjalny nr 4 鈥濸rzegl膮du Stolarskiego",聽 z 1928 r. po艣wi臋cono w艂a艣nie stolarzom w Swarz臋dzu. Nale偶y doda膰, i偶 cech stolarzy swarz臋dzkich abonowa艂 w tym czasie dla swych cz艂onk贸w 62 egzemplarze 鈥濸rzegl膮du Stolarskiego".

殴r贸d艂o:聽www.meble.swarzedz.pl

313986
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzie艅
Zesz艂y tydzie艅
Ten miesi膮c
Zesz艂y miesi膮c
Og贸艂em
18
108
1779
209973
7121
7400
313986
Your IP: 54.144.231.243
Server Time: 2015-04-26 02:45:15


Copyright 漏 2013. All Rights Reserved.