Aeroklub poznański

Aeroklub Poznański – organizacja sportu lotniczego działająca w Poznaniu, której rodowód i tradycje wywodzą się z działających w Poznaniu w latach 1919-1931 organizacji lotniczych: Aeroklubu Polskiego w Poznaniu (1919-1923), Związku Lotników Polskich ZLP (1922-1929), Wielkopolskiego Klubu Lotników WKL (1929-1931) i Poznańskiego Aeroklubu Akademickiego PAA (1928-1931).

Na początku 1931 roku działające wówczas w Poznaniu kluby lotnicze, Wielkopolski Klub Lotników i Poznański Aeroklub Akademicki, połączyły się i ustanowiły w Poznaniu jedną organizację sportu lotniczego pod nazwą Aeroklub Poznański. W dniu 29 marca 1931 roku odbyło się zebranie konstytucyjne AP – uchwalono statut organizacji, a w dniu 2 maja 1931 roku odbyło się walne zebranie organizacyjne członków AP na którym zatwierdzono statut, wybrano władze aeroklubu, zatwierdzono schemat organizacyjny i plan działalności aeroklubu. Powstały sekcje: treningowa, sportowa, szkolna i propagandowa. W roku 1932 powstała sekcja szybowcowa której założycielką była Wanda Modlibowska późniejsza rekordzistka Polski i Świata w sporcie szybowcowym. Aeroklub Poznański z chwilą powstania otrzymał hangar i warsztat z pełnym wyposażeniem udostępnione przez PLL "LOT" na południowym skraju lotniska Ławica, gdzie do września 1939 roku prowadził swoją działalność. Lata 1934-1939 to okres bardzo aktywnej działalności aeroklubu w sporcie szybowcowym i samolotowym, okres intensywnego szkolenia pilotów szybowcowych i samolotowych.

Po zakończeniu II wojny światowej, w maju 1945 roku, reaktywowana została działalność Aeroklubu Poznańskiego na lotnisku Poznań-Kobylnica. Od 1945 roku Aeroklub Poznański był aeroklubem regionalnym kolejnych organizacji: Ligi Lotniczej 1950-1953, Ligi Przyjaciół Żołnierza 1953-1956, Aeroklubu PRL 1957-1990 i od 1991 roku Aeroklubu Polskiego. Od 2003 roku patronem Aeroklubu Poznańskiego jest Wanda Modlibowska.

Obecnie Aeroklub Poznański, skupiając ponad 500 członków, prowadzi działalność w sekcjach: balonowej, mikrolotowej, modelarskiej, paralotniowej, samolotowej, spadochronowej oraz szybowcowej.

 

 

Źródło: Wikipedia

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT AEROKLUBU --> www.aeroklub.poznan.pl

 

 

logo

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.