pocztapocztapocztapocztapocztapocztapoczta

Telegramy ze Swarzędza z 1926 roku

telegramytelegramytelegramytelegramytelegramy

Poczta

 

Działalność władz pruskich wywierała istotny wpływ na stan gospodarki Swarzędza. Dużą rolę odegrały tu procesy rozwojowe stanu komunikacji w Wielkopolsce i połączenia jakie Swarzędz uzyskał z innymi ośrodkami miejskimi. Władze pruskie zmierzały do połączenia zaanektowanych ziem polskich ze stolicą Prus drogami bitymi i kolejowymi.

Pod koniec XVIII wieku zbudowano przez Swarzędz drogę brukowaną. Znacznie ona polepszyła  warunki komunikacyjne z Poznaniem. W latach 60-tych podniesiono trakt do rangi drogi państwowej o nawierzchni bitej prowadzącej z Poznania do Wrześni i dalej do Słupcy. Wielkopolska jako rejon wybitnie rolniczy połączona została z rynkami i ośrodkami przemysłowymi Górnego Śląska oraz innych prowincji pruskich. Rzutowało to na rozwój transportu kołowego i komunikacji pocztowej. Już za czasów I Rzeczypospolitej przez Swarzędz przechodził szlak ekstrapoczty warszawsko -poznańskiej.

Na podstawie zawartej konwencji w 1807 r. wytyczony został trakt wojskowo- handlowo-pocztowy… Uruchomienie jego stworzyło dla Swarzędza dogodne połączenia z wieloma miastami. Swarzędz miał także inne połączenia pocztowe zorganizowane na przełomie XVIII i XIX wieku. Przez miasto na przemian kursowała poczta konna i dyliżansowa. Od lat czterdziestych funkcjonowała w Swarzędzu poczta listowa.

W 1850 r. urząd pocztowy otrzymał kasownik nr 1375 służący do stemplowania przesyłek pocztowych. W początkowym okresie odbywał się tylko przewóz przesyłek. Po wprowadzeniu czterokonnych dyliżansów dokonywane były również przewozy podróżnych. W Swarzędzu utrzymywano cztery dyliżanse, które kursowały do Poznania, Wrześni, Gniezna i Środy. Poczta konna funkcjonowała do lat 80-tych XIX wieku, do czasu wybudowania linii kolejowej z Poznania do Wrześni.

Kolejowy odcinek drogowy oddany został do użytku publicznego 1 września 1887 roku. Budowany był etapami i w pierwszej kolejności wybudowano odcinek Poznań-Swarzędz po którym kursowały pociągi dowożące robotników kolejowych. Połączenia kolejowe wyparły linie dyliżansów konnych w Swarzędzu.

W późniejszym czasie urząd zapewniał również usługi telekomunikacyjne.

Pierwszym polskim naczelnikiem urzędu pocztowego był Jan Dutkiewicz. Po nim funkcję tą sprawowali kolejno: Helena Krugerówna, Józef Kochanek, Adam Poterwiak i Wacław Antoniewicz.

 

 

Źródło: „Swarzędz 1638-1988” Władysław Białek

 

 

 

logo

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.