Józef Rivoli (1838-1926)

 

Józef Rivoli (ur. 3 października 1838 roku w Nowej Wsi koło Swarzędza, zm. 16 lutego 1926 roku w Poznaniu) – nestor polskiego leśnictwa.

Urodził się w rodzinie właściciela ziemskiego i nadleśniczego Józefa i Anieli z Piechockich. W latach 1848–1857 uczęszczał do gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 1860–1862 studiował w Tharandt koło Drezna na akademii leśnej. Po jej ukończeniu został nadleśniczym w lasach kórnickich.

Po zniesieniu sekwestru na dobra kórnickie, Jan Działyński udzielił mu pełnomocnictwa na prowadzenie swojego majątku. Funkcję tę pełnił do 1876 roku. W tym czasie Rivoli rozwinął działalność społeczną i naukowo-dydaktyczną. W 1867 roku został przewodniczącym Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. W latach 1873–1875 był wykładowcą w Wyższej Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie. Po przeniesieniu się do Poznania, w latach 1876–1877, wydawał własnym kosztem "Przegląd Leśniczy". Od 1878 roku zajmował się urządzaniem gospodarstw leśnych w Wielkopolsce, Galicji i Królestwie Polskim.

W latach 1887–1918 mieszkał w swoim folwarku w Głuszynie, gdzie zajmował się rolnictwem, działał na Wydziale Leśnym Centralnego Towarzystwa Gospodarczego.

W 1919 roku brał udział w komitecie organizacyjnym Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu organizując sekcję leśną Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. W tym roku został powołany na Katedrę Leśnictwa. W roku akademickim 1919/20 był pierwszym prodziekanem Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. W roku 1923 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego. Dwa lata później przeszedł na emeryturę. Zmarł 16 lutego 1926 roku. Obecnie jest pochowany na cmentarzu parafii św. Jana Vianneya.

Józef Rivoli jest patronem ulic w Luboniu i Swarzędzu.

 

Publikacje:

 

  • O wpływie lasu na temperaturę dolnych warstw powietrza, rok 1869
  •  Badania nad wpływem klimatu na wzrost niektórych drzew europejskich, rok 1921
  •  Ogólny zarys geografii leśnictwa, rok 1925

 

Źródło: Wikipedia

 

Więcej informacji --> ROLNICZY MAGAZYN ELEKTRONICZNY

 

 

logo

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.