osp

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Znaczącą rolę z życiu społecznym miasta odgrywała Ochotnicza Straż Pożarna. Miała ona wieloletnią tradycję. Powstała 1 lipca 1907 r. W okresie dwudziestolecia międzywojennego została rozbudowana i wyposażona w niezbędny sprzęt dzięki zabiegom ówczesnego prezesa straży Tadeusza Staniewskiego. Po wyzwoleniu w 1945 r. odremontowano zdewastowany sprzęt  i wyposażono w wóz strażacki.  Duży wkład pracy w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej wnieśli tacy działacze jak: A. Cieszyński, E. Zaporowski, St. Michalak, K. Penczyński, bracia Soczyńscy, W. Pepeta, M. Rajewicz, H. Kułakowski, E. Wojciechowski, St. Zandecki, A. Pluta, M. Anioł. W 1957 r. społeczeństwo miasta w dowód uznania za społeczną działalność w ochronie mienia przed klęskami żywiołowymi ufundowało Ochotniczej Staży Pożarnej sztandar wręczony podczas obchodów jej 50  lecia. W latach 1952-1955 utworzono przy Ochotniczej Straży Pożarnej żeńską drużynę pożarniczą, a następnie sekcję młodzieżową. W 1969 r. powołano zespół muzyczny. Odbudowaną remizę i świetlicę strażacką udostępniono na różne spotkania, narady, dyskoteki dla młodzieży. W kreowaniu  społecznej roli Ochotniczej Straży Pożarnej duże zasługi wniósł jej długoletni prezes Marceli Jankowski i jego następca od 1987 r. Janusz Gaworowski.

 

 

Źródło: „Swarzędz 1638-1988” Władysław Białek

 

                WIĘCEJ NA TEMAT OSP SWARZĘDZ

 

 

logo

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.